Een bewindvoerder is een belangrijk deel van je leven. Hij/zij beheert je geld en dat gaat samen met veel verantwoordelijkheid. Iedereen hoort de spookverhalen, een bewindvoerder is er vandoor gegaan met het geld van de cliënt of mensen eindigen zelfs met meer schulden na een bewindvoering traject. Wij krijgen deze verhalen ook mee, bij ACN Bewind | Kaatsheuvel staat transparantie mede daarom centraal. Er komt bij ons geen onduidelijkheid aan te pas en wij bieden ten allen tijde inzage in jouw financiën. Daarnaast zijn er een aantal dingen handig om te weten voordat je een traject start, deze worden hier voor je uitgelegd.

Wat kan je zelf doen

De bankafschriften worden aan het begin van de maand verstuurd. Tussendoor kun je afschriften altijd opvragen, deze ontvang je vrijwel altijd direct. Hierop staan al je inkomsten en uitgaven. Op deze manier kun je zelf het overzicht houden in jouw geldzaken. Hoeveel gaat er naar je huur, of naar je leefgeldrekening? Het is fijn om zo de zaken te controleren, maar ook om inzicht te krijgen in je geldzaken en jezelf voor te bereiden op het moment dat je uit de bewindvoering wil stappen.

Naast de afschriften krijg je elk jaar een rekening en verantwoording. Dit is een overzicht van alle uitgaven en inkomsten van het voorgaande jaar. Aan het eind van het jaar dient er een balans te zijn, wat betekent dat alle uitgaven afgetrokken van de inkomsten gelijk moet zijn aan het eindsaldo. Daarnaast kun je zien wat je in een volledig jaar betaalt aan huur, gas, water, licht, maar ook wat je aan leefgeld hebt verkregen. We begrijpen dat mensen denken dat je daar alles kan neerzetten wat je wilt. Daarom is er nog een extra maatregel, dit wordt hieronder uitgelegd.

Rechtbank

De rekening en verantwoording wordt door meerdere partijen gecontroleerd. De bewindvoerder, jijzelf, maar ook de rechter controleert de cijfers. Hiernaast speelt de rechtbank nog een andere rol. Elke 5 jaar controleert de rechter het gehele dossier, zo zorgen zij ervoor dat er niemand zonder noodzaak lang onder bewind blijft. ACN Bewind | Kaatsheuvel is van mening dat niemand onnodig onder bewind hoeft te blijven, natuurlijk is dit wel mogelijk mocht een cliënt dit als prettig ervaren. Naast deze 5 jaarlijkse controle, controleert de rechtbank ook regelmatig de bewindvoerder om de voortgang te controleren.

Jaarlijkse controle door de rechtbank

Elk jaar is er een audit. Denk hierbij aan een controle of de bewindvoerder alle verzekeringen heeft afgesloten en betaalt, maar ook begrotingen worden gecontroleerd. De registeraccountant maakt een verslag en dit verslag gaat naar de rechtbank samen met andere vereiste documenten. De rechtbank controleert zo nogmaals of de bewindvoerder juist handelt.

Om bewindvoerder te worden moet je voldoen aan een aantal eisen. Daarnaast dient elke medewerker aangemeld te worden bij de rechtbank voordat er dossiers inhoudelijk mag worden gewerkt. Zo houdt de rechtbank zicht op wie er werkzaam is bij een kantoor en waarborgt kwaliteit door opleidingseisen te stellen.

Wat doet ACN bewind | Kaatsheuvel extra?

Waarborgen van de kwaliteit van ons werk is enorm belangrijk. Wij willen dat mensen zich veilig voelen, een goede samenwerking opbouwen en zorgen dat onze cliënten rust ervaren. Je werkt doorgaans jaren met elkaar en dan is het fijn als het jaren goed gaat. Mensen geven ons kwetsbare informatie, daar gaan wij zeer zorgvuldig mee om. Zo werken wij met speciale systemen die extra beveiligd zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligd mailing systeem. We huren elke maand een coach die controleert of alle werkprocessen nog juist toegepast worden en waar we kunnen verbeteren zonder dossier inhoudelijk te kijken.. Voldoen we aan de strenge eisen die wij voor onszelf hebben gesteld? Wij vinden het belangrijk dat we niet enkel voldoen aan de eisen die de rechtbank ons oplegt, maar ook nadenken over hoe wij het zouden willen als wij in de schoenen van de cliënt zouden staan. Zijn er meer veiligheidsschriften nodig? Zo reflecteren wij maandelijks met de coach en andere bewindvoerders tijdens een brainstormsessie om scherp te blijven en goed werk af te leveren. Dit alles gebeurd anoniem, er wordt nooit een cliënt met een naam benoemd en zo waarborgen we ook de privacy.

#

No responses yet

Laat een reactie achter