ACN Bewind | Kaatsheuvel is ontstaan vanuit de drive en overtuiging dat het huidige bewindvoeren niet altijd aansluit op de hulpvraag. Wij bieden beschermingsbewind aan. Beschermingsbewind kan om twee hoofdredenen worden aangevraagd. Vanwege problematische schulden of wanneer iemand zelf niet in staat is om zijn of haar geld te beheren. Denk hierbij aan een fysieke ziekte, maar ook bijvoorbeeld psychische problemen zoals borderline en depressie. Hieronder leggen we in verschillende fases uit hoe onze werkwijze eruit ziet.


Fase 1

De intake

Tijdens de kennismaking vertellen we wie we zijn, hoe we te werk gaan en hoe onze organisatie in elkaar zit. We vinden het belangrijk dat beide partijen achter de samenwerking staan. Je gaat meerdere jaren samen een traject aan. Deze samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds respect, vertrouwen en transparante communicatie.

We gaan ook kijken waarom bewind nodig is. Vanwege psychische problemen of vanwege problematische schulden. We kijken samen naar je situatie en gaan op zoek naar de beste oplossing. Bij problematische schulden vindt er een extra adviesgesprek plaats bij Bureau Schuldhulpverlening. Wanneer we tot een overeenstemming komen, zullen er diverse formulieren worden ondertekend. Je hebt altijd 24 uur bedenktijd voordat wij de formulieren indienen bij de rechterbank.

Voor de totale kosten verwijzen we je graag naar onze ‘kosten PDF’, klik op onderstaand button.

Fase 2

De inventarisatie fase

De rechter besluit of je wel of niet onder bewind geplaatst mag worden. Bij een positief besluit komt er een beschikking en kan het traject starten. Na maximaal 4 maanden wordt er een beginbalans opgemaakt. Dit kan 4 maanden duren, omdat niet alles direct inzichtelijk is bij de aanmelding. Het kan dus ook in sommige gevallen zo zijn dat het eerder gerealiseerd wordt. In de beginbalans staan alle schulden, inkomsten, uitgaven en saldo rekening van de dag dat je onder bewind kwam. Op deze manier heb je altijd een duidelijk startpunt. Naast de beginbalans zal er ook een budgetplan komen waarin alle uitgaven en inkomsten staan van het komende jaar.


Fase 3

Stabilisatiefase

Tijdens de stabilisatiefase maken wij elke 12 maanden een overzicht op van wat er wordt uitgegeven en uiteraard ook binnenkomt. Tussendoor krijg je elke maand de afschriften te zien en mocht het nodig zijn kunnen we een extra afspraak inplannen. Verder is het maatwerk, soms zal je meer contact hebben en soms minder.

Verder verloop bewind

De duur van het bewindvoeringstraject verschilt per cliënt. Samen met jou bekijken we gedurende de bewindvoeringsperiode wat de beste oplossing voor jou is.

Neem contact met ons op

Tel: +316-418 44 091
[email protected]