Helaas zijn er veel ‘spookverhalen’ over bewindvoering, dit onderwerp komt bij een intake dan ook vaak aan bod. Online komen er allerlei verhalen boven water. Laat ik voorop stellen, het kan soms misgaan. Het is mensenwerk, daar worden wel eens fouten gemaakt. Dit is dan ook een van de redenen waarom ACN Bewind | Kaatsheuvel is opgestart. Wij zagen met eigen ogen hoe het vaak mis ging en zijn op zoek gegaan naar wat wij anders kunnen doen, zodat we dit kunnen voorkomen.

Een groot deel van onze huidige cliënten komen van andere bewindvoerders af. Soms klikt het niet, soms is het na een paar jaar nodig om te wisselen van bewindvoerder en soms worden er fouten gemaakt waardoor er een overstap noodzakelijk is. Hoe je overstapt van bewindvoerder is voor veel mensen een onduidelijk proces, via internet kom je er ook niet uit. Laten we stap voor stap alles doornemen.

Is het nodig?

Allereerst is het belangrijk om goed af te wegen of een overstap echt nodig is. Heb je een geschil met je huidige bewindvoerder, probeer dit eerst samen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is, is het van belang dit kenbaar te maken bij je bewindvoerder. Vraag of hij/zij wil meewerken aan een overstap. Zij dienen dan een akkoordverklaring in te vullen van de rechtspraak. Deze moet origineel worden ingediend bij de rechtbank.

Wat als je huidige bewindvoerder niet meewerkt?

Uiteraard kan het voorkomen dat jouw bewindvoerder(s) het niet eens is met de overstap. Bijvoorbeeld omdat zij van mening zijn dat een overstap de situatie niet zal veranderen, of omdat ze het simpelweg niet willen. In dit geval stel je zelf een brief op waarin je uitlegt waarom je geen akkoordverklaring gekregen hebt. In deze brief vermeld de volgende zaken: de datum waarop je om een akkoordverklaring hebt gevraagd bij je huidige bewindvoerder en de reden waarom de bewindvoerder geen akkoordverklaring tekent. Deze brief onderteken je met je handtekening. Aan de hand van deze brief zal de rechtbank in gesprek gaan met de bewindvoerder met het verzoek een akkoordverklaring te tekenen. Mocht dit ook niet lukken, dan kan er nog een zitting aangevraagd worden, waarin een rechter zal bepalen of de overstap in gang gezet kan worden.

Welke documenten moet je aanleveren?

De volgende zaken dienen aangeleverd te worden bij de rechtbank: een akkoordverklaring van de huidige bewindvoerder (of een reden geen akkoordverklaring), een brief waarin staat dat jij wil overstappen, een plan van aanpak (een standaard vragenlijst van de rechtbank) en een bereidverklaring van de nieuw beoogde bewindvoerder. De rechter bekijkt deze documenten en bepaalt of de overstap gemaakt mag worden.

Kosten en tijdsduur

Een overstap van bewindvoering kan kosten met zich meebrengen. Zo zijn er mogelijke kosten voor een intake en voor het maken van een eindrekening en verantwoording. De intake kosten worden betaald aan de nieuwe bewindvoerder en de kosten voor de eindrekening en verantwoording gaan naar de huidige bewindvoerder. De gehele overstap kan maanden in beslag nemen. ACN Bewind | Kaatsheuvel staat erom bekend dat wij binnen enkele dagen (indien mogelijk 48 uur) een kennismaking inplannen. De kennismaking is een vrijblijvend gesprek waarin we samen kijken of er een klik is en of we samen de samenwerking aan willen gaan.

#

No responses yet

Laat een reactie achter