Er zijn meerdere soorten bewindvoering waar Kelly vaak vragen over krijgt bij de intake. Er bestaat beschermingsbewind en WSNP-bewindvoering. ACN Bewind | Kaatsheuvel biedt beschermingsbewind. Dit kan op basis van psychische en/of lichamelijke klachten worden aangevraagd of vanwege problematische schulden.

‘Vrijwillig bewind’, is het echt zo vrijwillig?

Er bestaat in de volksmond ook zoiets als vrijwillig bewind. Je hoort het mensen zeggen: ‘Ik sta onder vrijwillig bewind dus ik kan ook zo stoppen’. Dat het vrijwillig is klopt deels, maar dit geeft een vertekend beeld. Beschermingsbewind is namelijk vrijwillig, omdat mensen het zelf kunnen aanvragen in plaats van dat het opgelegd wordt door de rechter. Zij kunnen zelf een bewindvoerder kiezen. Zodra het verzoek is omgezet tot bewindvoering kan dit echter niet op eigen beslissing stopgezet worden. De bewindvoerder kan dit ook niet, het stopzetten van bewindvoering wordt altijd via de rechter bepaald. De rechter kijkt of het nog een gepaste maatregel is, en of de reden dat iemand onder bewind uit wil terecht is. Het kan zijn dat iemand wil stoppen, omdat een bewindvoerder zegt dat er ergens geen geld voor is, dit is echter geen gepaste reden om te stoppen met bewindvoering. Wanneer een persoon voor zichzelf beschermingsbewind aanvraagt, vraagt deze om bescherming tegen zichzelf met betrekking tot de financiën. Of geeft aan dat ze zelf zijn of haar schulden niet kunnen oplossen zonder professionele hulp.  Het gaat hier dus om beschermingsbewindvoering zoals in het volgende kopje.

Beschermingsbewind

De rechtbank benoemt de bewindvoerder. Een bewindvoerder maakt een budgetplan, bespreekt dit met de cliënt en probeert tot een overeenkomst te komen. Samen met de cliënt worden beslissingen genomen. Wanneer de cliënt en bewindvoerder het niet eens worden over de uitgaven, is de bewindvoerder uiteindelijk degene die bepaalt. Grote beslissingen gaan dus in overleg. Een cliënt kan worden aangemeld voor een minnelijk schuldsanering natuurlijke personen traject (MSNP). Hierin worden in 3 jaar al je schulden afbetaald en wordt gekeken naar je draagkracht.

Stel je hebt 20.000 euro aan schulden, dan betaalt de kredietbank je schulden af en jij betaalt elke maand een bedrag aan de kredietbank. Op deze manier hoeven de schuldeisers niet te wachten op het geld en kun jij rustig afbetalen. Hiervoor moeten alle schuldeisers akkoord gaan, want ze krijgen doorgaans minder dan de oorspronkelijke schuld. Dit is in de meeste gevallen de beste keuze, genoemd het saneringskrediet. De volgende optie is dat er wordt gekeken naar een vrij te laten bedrag, afgekort: VTLB. Dit wordt vastgesteld aan de hand van jouw situatie. Stel je VTLB is €1500,- dan gaat alles boven de €1500,- naar de schuldeisers. Het kan ook zijn dat niet alle schuldeisers akkoord gaan met het bedrag, dan kan er een WSNP-bewindvoerder bijkomen.

WSNP-bewindvoerder

De WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) is een wet die de rechtbank kan toepassen om een deel van de schulden te laten vervallen en ervoor te zorgen dat iedereen akkoord gaat. Dit wordt ingesteld op het moment dat niet alle schuldeisers akkoord gaan met een voorgestelde aflossing. Daarnaast zorgt een WSNP-bewindvoerder ervoor dat er wordt gekeken naar alle mogelijkheden die een persoon heeft om de schulden af te lossen.

Voorbeeld: Er is een totale schuld van €20.000,- Er staat een schuld van €16.000,- open bij de zorgverzekeraar en een schuld van €4.000,- bij de woningbouw. Met de berekening voor het saneringskrediet is berekend dat aflossingsmogelijkheid €50,- per maand is. In een MSNP-traject zit je zoals hierboven benoemd (meestal) 3 jaar. De berekening wordt dus €50×36 maanden (3 jaar) = €1.800,-. Er wordt dus na akkoord van de zorgverzekeraar en de woningbouw €1.800,- afgedragen aan hen. 

Als zij niet akkoord gaan kan de WSNP ervoor zorgen dat dit alsnog wordt geaccepteerd.

Het is een intens traject waarbij er een WSNP-bewindvoering instaat voor de belangen van de schuldeisers, hij of zij ziet erop toe dat de cliënt maximaal aflost. De beschermingsbewindvoerder is er om de belangen van de client te behartigen.

Kortom een beschermingsbewindvoerder staat in voor de cliënt en kijkt naar de wensen. Het moet wel realistisch zijn en gaat in gesprek. Een WSNP-bewindvoerder zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk van de schulden wordt afbetaald en houdt geen rekening met de wensen van de cliënt naast de rechten. Deze kijkt naar het belang van de schuldeisers, maar zorgt wel voor een haalbaar bedrag.

#

86 Responses

Laat een reactie achter